HỎI ĐÁP VỀ SẢN PHẨM

Một số lỗi thông thường và cách khắc phục đầu thu D901

6/17/2014 2:14:52 PM

26083

Một số lỗi thông thường và cách khắc phục đầu thu D901

Khi sử dụng đầu thu truyền hình số mặt đất model VTC-D901, khách hàng có thể đôi lúc gặp sự cố.

Sau đây là một sự cố thông thường và cách khắc phục.

TT

Mô tả lỗi

Nguyên nhân

Các khắc phục

1

Đầu thu không thu được chương trình nào, hiển thị thông báo “E48 – Không có tín hiệu” hoặc “E52- Đang dò tín hiệu”

-Tín hiệu ăn ten vào chưa tốt

hoặc không có tín hiệu vào từ ănten

- Kiểm tra lại đầu nối ănten, kiểm tra ănten xem có hướng về đài phát hay không, cáp anten có bị đứt hay không ?

- Sau khi sửa chữa và khắc phục sự có, Kiểm tra mức tín hiệu: vào: Menu->Cài đặt người dùng ->dò chương trình. Nếu phẩm chất tín hiệu trên 70% là đạt yêu cầu

2

Đầu thu không thu được chương trình nào, hiển thị thông báo “E50 – Tín hiệu yếu hoặc ko có A/V”

-Tín hiệu ăn ten vào chưa tốt.

 

 

- Hoặc có gián đoạn từ đài phát

- Định dạng TV không đúng

-Kiểm tra mức tín hiệu: vào: Menu->Cài đặt người dùng ->dò chương trình. Nếu phẩm chất tín hiệu thấp (dưới 70%), cần kiểm tra và khắc phụ lại ănten, đầu nối và dây cáp (ănten chưa hướng về phía đài phát, cáp bị đứt, đầu nối bị hỏng...)

 - Nếu phẩm chất tín hiệu ổn định và trên 70%, chương trình bị gián đoạn từ đài phát. bạn không cần điều chỉnh máy thu hoặc ănten, chờ cho đài phát khắc phục sự cố.

- Nếu phẩm chất tín hiệu ổn định và trên 70%, hình bị giật hình liên tục bạn kiểm tra lại định dạng TV trên đầu thu xem đang dùng là gi (NTSC hay PAL) theo chuẩn truyền hinh của việt nam là hệ PAL. kiểm tra bằng cách: vào Menu -> Cài đặt người dùng -> Cài hệ thống -> OK, xem ở phần định dạng TV nếu là hệ NTSC thì chuyển về hệ PAL

3

Đầu có một số chương trình không thu được, hiển thị thông báo “E50 – Tín hiệu yếu hoặc ko có A/V” khi chuyển sang chương trình đó

-Tín hiệu ăn ten vào chưa tốt

- Hoặc có gián đoạn từ đài phát

Kiểm tra mức tín hiệu: vào: chuyên đầu thu về chương trình không thu được Menu->Cài đặt người dùng ->dò chương trình. Nếu phẩm chất tín hiệu thấp (dưới 70%), cần kiểm tra và khắc phụ lại ănten, đầu nối và dây cáp (ănten chưa hướng về phía đài phát, cáp bị đứt, đầu nối bị hỏng...)

- Nếu tín hiệu tốt, phẩm chất trên 70%, nếu chương trình là chương trình không khoá mã, có gián đoạn từ của chương trình từ đài phát. Bạn không cần điều chỉnh máy thu, và chờ để đài phát khắc phục sự cố

- Nếu tín hiệu tốt, phẩm chất trên 80%, chương trình là chương trình khoá mã (có hiển thị dấu $): Chuyển đầu thu về chương trình bị lỗi, bấm Menu--> Truy cập có điều kiện --> Trạng thái khoá mã”. Kiểm tra các dòng thông tin:

- Dòng thông tin thứ 2 Số thẻ: Nếu hiển thị No card: thẻ chưa được cắm. Nếu có số thẻ được hiển thị: 401349..... đã có thẻ cắm vào đầu -->

--> Kiểm tra dòng thông tin số 7, TS1: EMM PID , nếu giá trị là 1FFF, thẻ chưa liên lạc tốt với đầu thu --> rút ra và cắm lại thẻ hoặc tắt bật lại đầu thu.

---> Nếu dòng thứ 7 hiển thị 0500, kiểm tra dòng thông tin thứ 8: Service Information, nếu Service information hiển thị:

- Nếu E16: thẻ chưa được kích hoạt hoặc bị khoá

- Nếu E30: thẻ nhận khoá chưa đúng --> tắt đầu thu đi bật lại

- Nếu E29: thẻ và đầu thu bình thường, chương trình đang bị gián đoạn từ đài phát.

4

Đầu thu vẫn thu được kênh không khoá mã (không có dấu $) mà không thể thu được các kênh khoá mã (có dấu $) và hiển thị thông báo: “E04- Xin mời cắm thẻ vào”

Thẻ chưa được cắm vào đầu thu, hoặc đầu thu chưa nhận được thẻ.

- Cắm vào đầu thu nếu thẻ chưa được cắm.

- Nếu thẻ đã cắm vào đầu thu, rút ra cắm lại thẻ và bật tắt lại đầu thu để khởi động lại quá trình đọc thẻ.

5

Đầu thu vẫn thu được kênh không khoá mã (không có dấu $) mà không thể thu được các kênh khoá mã (có dấu $) và hiển thị thông báo: “E16/E19 – Chương trình đang bị xáo trộn”

Thẻ thông minh chưa được kích hoạt. Hoặc đầu thu tắt khi trung tâm tiến hành kích hoạt thẻ

- Tắt và bật lại đầu thu bằng cách rút điện nguồn hoặc công tắc phía sau đầu thu, gọi điện đến số (04)6364966/6364968 để kích hoạt lại thẻ.

6

Đầu thu vẫn thu được kênh không khoá mã (không có dấu $) mà không thể thu được các kênh khoá mã (có dấu $) và hiển thị thông báo: “E30 – Chương trình đang bị xáo trộn”

Thẻ đã được kích hoạt nhưng có trục trặc khi nhận khoá để mở dịch vụ.

- Tắt và bật lại đầu thu bằng cách rút điện nguồn hoặc công tắc phía sau đầu thu, rút thẻ và tra lại thẻ vào đầu thu

7

Đầu thu không xem được kênh nào, hiển thị thông báo “E07 – Đang kiểm tra thẻ”

Có trục trặc trong trao đổi thông tin giữa thẻ và đầu thu

- Tắt và bật lại đầu thu bằng cách rút điện nguồn hoặc công tắc phía sau đầu thu để khởi động lại thông tin giữa đầu và thẻ.

8

Các trường hợp liên quan đến kích hoạt thẻ

 

Khách hàng có thể gọi điện về số ((04)6364966/6364968

để yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật

9

Các trường hợp khác,

 

Khách hàng có thể gọi điện về số (04)9736023/9726024 để nhận được hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật

 

Hỗ trợ khác

DÀNH CHO ĐẠI LÝ

ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ DỊCH VỤ

Họ tên:

Điện thoại:

Email:

Địa chỉ: