HỎI ĐÁP VỀ SẢN PHẨM

Một số lỗi thông thường và cách khắc phục đầu thu VTC F901

6/17/2014 2:11:43 PM

68592

Một số lỗi thông thường và cách khắc phục đầu thu VTC F901

 

TT
Mô tả lỗi
Nguyên nhân
Các khắc phục
1
Đầu thu không thu được chương trình nào, hiển thị thông báo “E48 – Không có tín hiệu” hoặc “E52- Đang dò tín hiệu”
-Tín hiệu ăn ten vào chưa tốt hoặc không có tín hiệu vào từ ănten
- Kiểm tra lại đầu nối ănten, kiểm tra ănten xem có hướng về đài phát hay không, cáp anten có bị đứt hay không ?
- Sau khi sửa chữa và khắc phục sự có, Kiểm tra mức tín hiệu: vào Menu --> Cài đặt người dùng --> Dò chương trình. Nếu phẩm chất tín hiệu trên 70% là đạt yêu cầu.
2
Đầu thu không thu được chương trình nào, hiển thị thông báo “E50 – Không có dịch vụ”
-Tín hiệu ăn ten vào chưa tốt
-Hoặc có gián đoạn từ đài phát
- Kiểm tra mức tín hiệu: vào: Menu --> Cài đặt người dùng --> Dò chương trình. Nếu phẩm chất tín hiệu thấp (dưới 70%), cần kiểm tra và khắc phụ lại ănten, đầu nối và dây cáp (ănten chưa hướng về phía đài phát, cáp bị đứt, đầu nối bị hỏng...)
- Nếu phẩm chất tín hiệu ổn định và trên 70%, chương trình bị gián đoạn từ đài phát. bạn không cần điều chỉnh máy thu hoặc ănten, chờ cho đài phát khắc phục sự cố.
3
Đầu có một số chương trình không thu được, hiển thị thông báo “E50 – Không có dịch vụ” khi chuyển sang chương trình đó
-Tín hiệu ăn ten vào chưa tốt
- Hoặc có gián đoạn từ đài phát
Kiểm tra mức tín hiệu: vào: chuyên đầu thu về chương trình không thu được Menu --> Cài đặt người dùng --> Dò chương trình. Nếu phẩm chất tín hiệu thấp (dưới 70%), cần kiểm tra và khắc phục lại ănten, đầu nối và dây cáp (ănten chưa hướng về phía đài phát, cáp bị đứt, đầu nối bị hỏng...)
- Nếu tín hiệu tốt, phẩm chất trên 70%, nếu chương trình là chương trình không khoá mã, có gián đoạn chương trình từ đài phát. Bạn không cần điều chỉnh máy thu, và chờ để đài phát khắc phục sự cố
- Nếu tín hiệu tốt, phẩm chất trên 70%, chương trình là chương trình khoá mã (có hiển thị dấu $): Chuyển đầu thu về chương trình bị lỗi, bấm Menu--> Hệ thống khóa --> Thông tin khóa mã”. Kiểm tra các dòng thông tin:
- Dòng thông tin thứ 2 “Mã dịch vụ”: Nếu hiển thị No card: Chưa có mã dịch vụ. Nếu đã có mã dịch vụ sẽ hiển thị: 401349....
--> Kiểm tra dòng thông tin số 7, EMM PID , nếu giá trị là 1FFF, Đầu thu chưa nhận mã dịch vụ --> Tắt bật lại đầu thu hoặc liện hệ với bộ phận kỹ thuật để được trợ giúp.
---> Nếu dòng thứ 7 hiển thị 0500, kiểm tra dòng thông tin thứ 8, Service Information, nếu Service information hiển thị:
- E16: Dịch vụ chưa được kích hoạt
- E30: Dịch vụ đang được khởi tạo, xin chờ! --> tắt đầu thu đi bật lại
- E29: Dịch vụ đang hoạt động -->, chương trình đang bị gián đoạn từ đài phát.
4
Đầu thu vẫn thu được kênh không khoá mã (không có dấu $) mà không thể thu được các kênh khoá mã (có dấu $) và hiển thị thông báo: “E04- Xin kiểm tra mã dịch vụ”
Chưa có mã dịch vụ hoặc đầu thu chưa nhận mã dịch vụ.
- Liên hệ với đại lý bán hàng hoặc bộ phận kỹ thuật của công ty để được hỗ trợ.
5
Đầu thu vẫn thu được kênh không khoá mã (không có dấu $) mà không thể thu được các kênh khoá mã (có dấu $) và hiển thị thông báo: “E16 – Dịch vụ chưa được kích hoạt”
Dịch vụ chưa được kích hoạt hoặc Hoặc đầu thu tắt khi trung tâm tiến hành kích hoạt dịch vụ
- Tắt và bật lại đầu thu bằng cách rút điện nguồn hoặc công tắc phía sau đầu thu, gọi điện đến số (04)6364966/6364968 để kích hoạt dịch vụ.
6
Đầu thu vẫn thu được kênh không khoá mã (không có dấu $) mà không thể thu được các kênh khoá mã (có dấu $) và hiển thị thông báo: “E30 – Dịch vụ đang khởi tạo, xin chờ!”
Dịch vụ đã được kích hoạt nhưng có trục trặc khi nhận khoá để mở dịch vụ.
- Tắt và bật lại đầu thu bằng cách rút điện nguồn hoặc công tắc phía sau đầu.
- Nếu không được, gọi điện đến số (04)6364966/6364968 để kích hoạt lại dịch vụ.
7
Đầu thu không xem được kênh nào, hiển thị thông báo “E07 – Đang kiểm tra mã dịch vụ”
Đầu thu có trục trặc trong việc nhận mã dịch vụ
- Tắt và bật lại đầu thu bằng cách rút điện nguồn hoặc công tắc phía sau đầu thu để khởi động lại việc nhận mã dịch vụ của đầu thu.

 

Hỗ trợ khác

DÀNH CHO ĐẠI LÝ

ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ DỊCH VỤ

Họ tên:

Điện thoại:

Email:

Địa chỉ: