Gia hạn thuê bao

CÁC HÌNH THỨC GIA HẠN

GIA HẠN BẰNG THẺ CÀO VTC

giahan1

CÁC HÌNH THỨC KHÁC

Thông tin đầu thu

Mã đầu thu Mã đầu thu
Mã chipset Mã đầu thu
Mã dịch vụ Mã đầu thu
Loại đầu thu Mã đầu thu

Thông tin gói kênh

Gói kênh Mã đầu thu
Tình trạng Mã đầu thu
Ngày hết hạn Mã đầu thu

Nhập thông tin thẻ cào và người nạp thẻ

Họ và tên (*):
Điện thoại (*):
Gói kênh (*):
Mã Seri thẻ cào (*):
Mã PIN thẻ cào (*):

KẾT QUẢ GIA HẠN GÓI TRUYỀN HÌNH SỐ VỆ TINH

Thông tin thẻ

Số Serial ---
Mệnh giá ---
Loại thẻ ---
Ngày gia hạn ---

Thông tin người nạp thẻ

Họ và tên ---
Điện thoại ---

Thông tin sản phẩm

Model ---
Mã đầu thu ---
Mã chipset ---
Mã dịch vụ ---
Gói kênh ---
Ngày hết hạn ---