Hướng dẫn kỹ thuật đầu thu

Hướng dẫn dò quét

Hướng dẫn dò quét chương trình

Hướng dẫn chi tiết cách dò chương trình trên các model đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC

Phần mềm đầu thu

Phần mềm đầu thu

Hướng dẫn kiểm tra và nâng cấp phần mềm đầu thu qua sóng (OTA) hoặc bằng USB

Thông tin kỹ thuật

Gói VTC căn bản

Thông số kỹ thuật và các tính năng nổi bật trên bộ thu truyền hình số vệ tinh VTC-HD