Hướng dẫn nâng cấp phần mềm cho các model đầu thu VTC-HD

Cách 1: Nâng cấp qua sóng vệ tinh (OTA) – chỉ áp dụng cho model đầu thu VTC HDV2

  • Ấn phím [MENU] trên điều khiển để truy cập vào phần “Thông tin dịch vụ” –> “Nâng cấp qua sóng vệ tinh” –> ấn phím [OK]. Đầu thu sẽ tự khởi động lại và cập nhật phiên bản phần mềm mới.
  • Quá trình cập nhật có thể diễn ra trong vòng từ 15 đến 20 phút. Sau khi cập nhật xong, đầu thu sẽ tự khởi động và dò quét các kênh chương trình.

Cách 2: Nâng cấp phần mềm qua USB

  • Tải phần mềm vào USB (lưu ý bắt buộc là USB chỉ chưa duy nhất phần mềm đầu thu), sau đó cắm vào cổng USB phía sau và khởi động lại đầu thu. Quá trình cập nhật sẽ tự động diễn ra. Link
  • Sau khi cập nhật xong rút USB ra, đầu thu sẽ tự khởi động và dò quét các kênh chương trình.